Wat zegt ons de regenboog?

Wat zegt ons de regenboog?

oktober 11, 2022 Uit Door Redacteur SGP/CU Goes

“Bijdrage van onze fractie naar aanleiding van regenboogzebrapad”

Voorzitter,

In de achterliggende week heb ik veel nagedacht over afgelopen donderdag jl. Hoe wij die verschillende bijdragen moeten duiden en hoe wij daarop zouden moeten reageren. Het is onze overtuiging dat het van het grootste belang is dat je geen politiek bedrijft over de rug van een ander, dat werkt polariserend en zorgt ervoor dat waar het over moet gaan, “uitbeeld raakt”. Dan gaat het niet meer om de ander, maar om IK.

Nu zouden wij heel technisch en juridisch kunnen reageren op deze motie, maar dat wil ik juist voorkomen, maar ik wil proberen juist te belichten waar het ons om gaat.

Als je over enige Bijbelse kennis beschikt dan kan je weten wanneer er voor het eerste over de regenboog wordt gesproken en welke belofte dat inhoud. Staat in Genesis 9, het eerste Bijbelboek.

Als God de regenboog gebruikt als een teken, is dat geen toeval, maar staat Hij daar Zelf heel bewust bij stil. Een belofte van Gods trouw en hoop voor deze wereld.

Met dat in gedacht kan iedereen begrijpen dat wij een heel andere beeld en gedachte hebben bij de regenboog.

Dat houdt dus in dat als je niet voor een regenboog zebrapad of voor het hijsen van de regenboog vlag bent, je vervolgens bepaalde mede mensen uitsluit of bewust en stelselmatig buiten wil sluiten. Volstrekt niet.

God leert ons juist in zijn “Woord” om Hem lief te hebben boven alles en onze naast als ons zelf” en dan ook in deze volgorde! Dat betekend, dat je niet alles goed hoeft te vinden wat de andere doet of vind. Zeker niet als dit ingaat tegen God liefhebben boven alles en wat strijdig is met wat Hij ons leert en van ons vraagt.

Wie is dan mijn naast? Iedereen, ook mijn naast die anders geaard is, of een ander geloof heeft of misschien mij wel naar het leven staat, misschien een onmogelijk opgave, maar wel een opdracht!

Als dit meer in de praktijk gebracht zou worden, dan hadden we deze symbolen niet nodig en hebben wij genoeg aan de Bijbel, onze Nederlandse drie kleur en artikel 1 van de Nederlandse grondwet.

Voorzitter, de SGP-ChristenUnie staat voor een inclusieve samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn. Wij zien liever dat er werk gemaakt wordt van alle werkplannen, deltaplannen. Dat het veilig is in Goes en dat je er kan leven ongeacht je geloof, geaardheid enz. Voor ons een reden om bv. acties te ondersteunen die de veiligheid en het voorkomen van discriminatie stimuleren. Zie ook het voorstel van PvDA/Groenlinks.

Voorzitter, u begrijpt dat wij het zouden betreuren als er een beeld gecreëerd zou worden dat wij “geen oog zouden hebben voor onze naast” en aan allerlei touwtjes zouden trekken, want dat kan ook niet als je dagelijks probeert met vallen en opstappen te doen wat God van ons vraagt. Hem lief hebben!

Hier wil ik het graag bij laten en spreek de wens uit dat er in ons land ruimte blijft voor iedereen al ben je misschien anders dan de ander.