Verslag begrotingsraad

Verslag begrotingsraad

november 13, 2019 Uit Door Anja

Vorige week donderdag vond de begrotingsraad plaats. Onze bijdrage in de eerste termijn heeft u al eerder op deze website kunnen lezen. In de tweede termijn hebben we ieder programma besproken en enkele moties ingediend. Ook hebben we verschillende moties ondersteund, soms na een aanpassing. Al met al is het resultaat na een lange dag vergaderen, van 14:30 tot 23:30, een resultaat waar we dankbaar voor morgen zijn. Een paar onderwerpen die langs zijn gekomen:

Drugsonderzoek: Verschillende partijen wilden een motie indienen om een onderzoek te doen naar drugsoverlast. Deze overlast heeft ook onze aandacht, maar anders dan de partijen die het initiatief namen tot de motie zien wij niets in de aanpassing van het I-criterium. Het I-criterium houdt in dat buitenlanders geen drugs kunnen kopen, waarmee dus Belgen en Duitsers die naar Nederland komen om drugs te halen, niet welkom zijn. Enkele partijen wilden onderzoeken of we dit kunnen afschaffen. Een slecht plan, vinden wij. Daarom hebben we een aangepast motie wel gesteund: geen onderzoek naar het afschaffen van dit I-criterium, maar wel naar de overlast als gevolg van illegale drugshandel.

Autovrije zondag: Samen met GroenLinks dienden we een motie in om een autovrije zondag in Goes mogelijk te maken. Een dag waarop de economie een stapje minder zet. Het is goed voor de rust, maar ook voor de aarde.

Verkeersveiligheid Wilhelminadorp: Als fractie hebben we verschillende keren mensen gehoord die de weg langs het kanaal naar Wilhelminadorp vermijden, door een gevoel van onveiligheid. Met de komst van de nieuwe Albert Heijn, wordt deze weg vermoedelijk alleen maar drukker. De veiligheid is wat ons betreft daarom een aandachtspunt. Daarom diende Maurits Born namens onze fractie een motie in, die een meerderheid kreeg. Het college komt daarom met een voorstel om de verkeersveiligheid hier te verbeteren. 

’t Beest: Over ’t Beest verschenen al eerder berichten op onze website. Volgens ons is een goede onderbouwing nodig, om in aanmerking te komen voor een verhoging van de subside. Uit de antwoorden van het college bleek echter dat verwacht wordt dat ’t Beest volgend jaar meer inkomsten zal hebben. Nu al een structureel hogere subsidie vaststellen was wat ons betreft dus voorbarig. Van het hele dossier en onderzoek rond het Omnium zouden we toch geleerd moeten hebben: geef instellingen alleen geld als er goed beleid aan te grondslag ligt en een geloofwaardige begroting. Helaas haalde ons amendement hierover geen meerderheid.

Relaties: Ons raadslid Elke heeft sterke relaties op de kaart gezet. Een stabiel gezien, met daarin sterke relaties zijn van groot belang voor kinderen en jongeren. Daarom diende ze een motie waarin ze het college opriep met een visie hierop te komen. De motie kreeg niet voldoende steun, wel heeft de wethouder toegezegd deze deels uit te voeren. Toch meer aandacht voor sterke relaties dus.

Jeugdzorg: De jeugdzorg vraagt aandacht. Problemen zijn nog lang niet over, als fractie maken we ons hier zorgen over. Recent is gestart met een nieuwe manier van inkopen, waarbij uiteindelijk veel minder aanbieders gecontracteerd zullen worden. Dit was nodig, omdat zelfstandig gevestigde zorgverleners de ‘krenten uit de pap haalden’ Jurian van der Ree gaat hiermee aan de slag. Dus u hoort nog van ons op dit thema..

Ook dienden we een motie in. Steeds weer horen we van aanbieders dat de verschillen tussen gemeenten voor veel onnodige administratie zorgen. In de motie riepen we op deze verschillen actief weg te blijven werken en de Gemeenteraad hiervan op de hoogte te houden. Zo kunnen we hierop controleren en krijgen we meer grip op de jeugdzorg. De motie wordt uitgevoerd door het college.

Zonneparken: De taak die de gemeenten krijgen om duurzame energie op te wekken, zal er ook voor zorgen dat we in Goes meer zonne-energie op moeten wekken. De vraag is: waar willen we dat? Daarom dienden we een motie in, die ook werd aangenomen, om hiervoor als gemeenteraad een afweging te maken en daarbij ook inwoners te betrekken. Ook spraken we al uit dat landbouwgrond die gebruikt wordt voor zonnepanelen, niet de voorkeur heeft.