Verschillende moties SGP-CU aangenomen!

Verschillende moties SGP-CU aangenomen!

november 9, 2018 Uit Door Anja

Gisteren heeft de gemeenteraad unaniem de begroting vastgesteld. Bij de begrotingsraad heeft onze fractie enkele moties aangenomen, die allemaal op een meerderheid konden rekenen!

Motie schuldpositie. In deze motie spreken we de ambitie uit om iets aan de schuldpositie van de gemeente te gaan doen. We gaan onderzoeken op welke manier we deze terug kunnen brengen en daar het komende jaar met de gemeenteraad over nadenken. Al enkele jaren vragen we aandacht voor dit onderwerp, het is mooi dat hiervoor nu brede aandacht is in de raad.

Motie Deltaweg. De doorstroming van de Deltaweg moet beter, maar dit schiet nog niet op. We riepen het college daarom op om in overleg te gaan en de samenwerking te zoeken met andere belanghebbenden, zoals andere Zeeuwse gemeenten.

Motie Huisvesting (jonge) moeders. Uit landelijke onderzoeken blijkt dat veel jonge moeders moeite hebben met het vinden van geschikte huisvesting. Recent bleek zelfs dat bij een kwart van alle abortussen het ontbreken van tijdige huisvesting als voornaamste reden wordt genoemd. Daarom in een motie de wethouder opgeroepen in gesprek te gaan met woningbouwvereniging RWS, om te kunnen garanderen dat deze doelgroep tijdige huisvesting heeft.

Motie Kerkplein. De Singelstraat en Zusterstraat, bij de Grote Kerk in Goes zijn een historische plaats. Echter, dit is vooral een doorgang naar de Grote Markt voor bezoekers en op marktdagen voor vrachtwagen. Wij hebben opgeroepen met alle betrokkenen in gesprek te gaan om deze plaats een mooiere aankleding te geven. Een plaats die uitnodigt te verblijven, met meer groen, die past bij de historische en culturele waarde van deze plek.