SGP-ChristenUnie fractie bereid tot opvang asielzoekers in Goes

SGP-ChristenUnie fractie bereid tot opvang asielzoekers in Goes

april 10, 2021 Uit Door Anja

Goes wil graag een gastvrije gemeente zijn. Zowel voor de (toekomstige) inwoners als voor de vakantiegangers uit binnen- en buitenland en de bedrijven die zich in Goes willen vestigen. De SGP-ChristenUnie fractie wil daarom dat het College van B&W opvangmogelijkheden gaat onderzoeken voor de huisvesting van asielzoekers.

Door: Cees Verkuil

In het kader van het rapport Flexibilisering van de Asielketen wordt er van uitgegaan dat er in Zeeland de komende jaren 470 asielzoekers moeten worden gehuisvest. Binnen deze plannen is er ruimte voor 10 pilot plaatsen waar (tijdelijk) 150 asielzoekers zullen worden geplaatst. Uiteraard moet deze opvang voldoen aan eisen die daaraan worden gesteld, om zo te onderzoeken of deze kleinschalige opvanglocaties kunnen bijdragen aan een betere spreiding over Nederland van asielzoekers.

De SGP-ChristenUnie fractie is van mening dat we ‘barmhartig’ moeten zijn voor vluchtelingen en vergunninghouders en we dus moeten zorgen voor een accurate tijdelijke opvang.  De fractie heeft het College van Goes daarom in schriftelijke vragen verzocht te onderzoeken of Goes in aanmerking kan komen voor één van de 10 pilot plaatsen waar op kleine schaal asielzoekers zullen worden gehuisvest. Mocht Goes daarvoor niet in aanmerking komen dan verzoeken zij het College te onderzoeken of er, eventueel samen met buurgemeenten, een andere mogelijkheid kan worden geboden aan asielzoekers om zich tijdelijk in Goes te vestigen.