SGP-ChristenUnie brengt werkbezoek aan woonzorgcentrum Rehoboth

SGP-ChristenUnie brengt werkbezoek aan woonzorgcentrum Rehoboth

maart 6, 2022 Uit Door Anja

Goes, 22 februari 2022

Dat de ouderen van woonzorgcentrum Rehoboth een waardig onderdeel uitmaken van onze maatschappij, blijkt wel uit het werkbezoek dat door verschillende fractieleden van de SGP-ChristenUnie werd afgelegd. Na een hartelijk ontvangst door locatiemanager Bauke de Jong en bestuurder van Cedrah, Teunis Stoop, was er alle tijd om in gesprek te gaan over de ontwikkelingen binnen Cedrah en de toekomst van ouderenzorg.

Bestuurder Teunis Stoop roept het B&W en de fracties op om “de regie te pakken in het benaderen van de maatschappelijke ontwikkelingen die op ons afkomen. De vergrijzing, de acute zorgvraag en krimpende arbeidsmarkt vragen om een adequate en gezamenlijke aanpak”. Locatiemanager Bauke de Jong vult aan dat “we er graag willen zijn voor mensen die zorg nodig hebben, niet alleen in het woonzorgcentrum, maar ook met kleine initiatieven, als het gebruiken van de duo-fiets, in de wijk”.

Fractievoorzitter Johnny Lukasse geeft aan dat “de overheid graag wil investeren in goede zorg en preventie, daarin zien we zorgorganisaties en ook het woonzorgcentrum Rehoboth als partner om er samen te zijn voor ouderen en kwetsbaren”.

Cedrah overhandigde aan het einde van het bezoek het ‘zorg-hart’ van chocola. Een betrokken gebaar! Hiermee wil Cedrah aan de lokale politiek het belang benadrukken van reformatorische ouderenzorg en goede huisvesting in een vertrouwde omgeving.

De politiek werd vertegenwoordigd door SGP-ChristenUnie Wethouder Andre van der Reest, dhr. Johnny Lukasse en Henri van Koeveringe.

Foto: de aanwezigen van het werkbezoek v.l.n.r.: Andre van der Reest, Teunis Stoop, Johnny Lukasse, Henri van Koeveringe en Bauke de Jonge.