Opnieuw vragen SGP/CU over groot vakantiepark aan Veerse Meer bij Arnemuiden

Opnieuw vragen SGP/CU over groot vakantiepark aan Veerse Meer bij Arnemuiden

februari 5, 2021 Uit Door admin

Deze week speelden er weer verschillende onderwerpen in de Goese politiek. Onze fractie stelde opnieuw vragen over de plannen voor het grote vakantiepark in de gemeente Middelburg, aan de kust van het Veerse Meer.

Al eerder kon u op onze website lezen over het Veerse Meer. Toen al heeft onze fractie een motie ingediend over het grote vakantiepark in de gemeente Middelburg: Waterpark Veerse Meer. Hier zouden ongeveer 900 huisjes moeten komen. We maken ons zorgen over de impact die dit zal hebben, onder anderen door de hoeveelheid verkeer dat van en naar dit park door de gemeente Goes, bijvoorbeeld door Wolphaartsdijk, zal rijden.

Naar aanleiding van deze motie heeft het college van Goes een zienswijze ingediend bij de gemeente Middelburg, waarin de gemeente Middelburg gevraagd is om een oplossing te bieden voor het verkeer van en naar het park. Ook de afgelopen week waren er weer berichten over dit park. De Gedeputeerde Staten van Zeeland gingen niet akkoord met het plan vanwege onvolkomenheden en ook de gemeente Borssele diende een zienswijze in.

Dat zit zo. In eerdere schattingen werden per dag 2500 tot 3500 auto’s verwacht die van en naar het park rijden. In het bestemmingsplan was deze schatting onverwacht afgenomen tot bijna de helft: 1350. Daarmee zou een verkeersoplossing niet nodig zijn. Maar hoe kan dat zo ineens? Volgens Middelburg door een nieuw onderzoek, toch is het reden voor Borssele om aan de bel te trekken. Ook onze fractie stelde opnieuw vragen. Daarin vragen we naar de situatie op dit moment, naar een reactie op de aangepaste cijfers, maar vragen we het college ook samen met de gemeente Borssele op te trekken.

We blijven dit dossier de komende tijd nauw volgen.