Meer toelichting nodig voor extra subsidie ’t Beest!

Meer toelichting nodig voor extra subsidie ’t Beest!

september 19, 2019 Uit Door admin

Wij hebben het college schriftelijke vragen gesteld over de plannen van het college de subsidie voor Podium ’t Beest te verhogen met €25.000,-. Onze fractie stelde eerder in de gemeenteraad al kritische vragen en wil nu schriftelijk een nadere onderbouwing van het college.

In de perspectiefbrief, die voor de zomer door de gemeenteraad werd vastgesteld, heeft het Goese college een verhoging opgenomen van de subsidie voor Podium ’t Beest. Het poppodium en filmhuis zou daarmee jaarlijks €25.000,- meer krijgen, waarmee de subsidie op €300.000,- zou komen. Dit vanwege de extra kosten die gemoeid zouden zijn met het onderhoud van nieuwe installaties, maar ook voor het maken van prestatieafspraken en het bereiken van nieuwe doelgroepen. 

De SGP/CU stelt niet overtuigd te zijn van de noodzaak van de verhoging. “We moeten kritisch zijn op de besteding van publieke middelen en zijn er nog niet van overtuigd dat deze extra subsidie bijvoorbeeld echt zorgt dat extra doelgroepen bereikt worden.” Daarom wil de fractie weten hoe het bedrag is opgebouwd, maar ook of ’t Beest niet zelf voor extra inkomsten kan zorgen. “Dit wordt snel van tafel geveegd, maar moet volgens ons eerst serieus bekeken worden.”