Langdurig verblijvende kinderen

Langdurig verblijvende kinderen

februari 20, 2019 Uit Door Anja

In de media is het kinderpardon de afgelopen maanden veel aan de orde geweest. Ook in onze gemeenteraad is het enkele keren aan de orde gekomen. Op dit soort persoonlijke en belangrijke onderwerpen is het van belang een gedegen afweging te maken. Ons raadslid Elke blikt terug…

Toen de PvdA al een tijd geleden met een motie kwam om op te roepen tot een ruimer kinderpardon, steunde de SGP-CU deze niet. De bevoegdheid hiervoor ligt bij de centrale overheid, daar moet een afweging gemaakt worden over deze complexe materie. Het is niet onze taak ons hierin te mengen.

Toch voelde dit te simpel. Terwijl de discussie in de samenleving doorging, dachten we hier ook in de fractie over verder. Want ook in Goes speelde dit, daarom heeft Elke het initiatief genomen dit opnieuw te bespreken, nu met een nieuwe motie. Daarin riepen we de minister op nu echt iets aan het probleem te doen. Zonder dat wij daarbij op de stoel van de landelijke politiek zijn gaan zitten, we hebben geen oplossing aangegeven.

Elke Schiebaan-Boone

Elke Schiebaan-Boone (Raadslid)

Elke, waarom nam je dit initiatief?

Een eerder door de PvdA ingebrachte motie met betrekking tot het Kinderpardon hebben we niet gesteund, maar dat bleef knagen. Jezus roept ons immers op om oog te hebben voor kinderen en vluchtelingen, daarom vond ik het belangrijk om te kijken wat we binnen onze mogelijkheden konden doen om hun situatie te verbeteren.

Wat wilde je met de motie bereiken?

Met de motie wilden we bereiken dat er in den Haag nog eens goed bekeken wordt of er tóch mogelijkheden zijn om de situatie van deze kinderen te verbeteren en regelgeving aan te passen.

En… wat was het resultaat?

We waren verrast dat de motie unaniem gesteund werd door de Goese raad! Hiermee hebben we, samen met vele andere gemeenten een bijdrage geleverd aan de stap die uiteindelijk werd gezet tot de maatregelen uiteindelijk genomen zijn.