In memorian: Sam de Putter

In memorian: Sam de Putter

april 18, 2019 Uit Door Anja

Op 13 april 2019 in ons voormalig gemeenteraadslid en oud-fractievoorzitter Sam de Putter overleden. Hij heeft de leeftijd van 85 jaar bereikt. Sam heeft veel betekend voor de gemeente politiek in Goes. 

Sam heeft onze partij, eerst als GPV en later als ChristenUnie, in de raad vertegenwoordigd van 1990 tot 2004.

Toenmalig collega raadslid Paul Colijn zegt hierover het volgende:

Sam kwam vanuit de CU en ik vertegenwoordigde de RPF binnen de samenwerking met de SGP. Na de verkiezingen in behaalden we als gezamenlijke partij twee zetels, die werden ingevuld door Jan Capel en Sam. Ik heb Jan Capel in de raad opgevolgd. Sam is in die periode twee jaar fractievoorzitter geweest.  

Hij speelde daarin een wijze en bemiddelende rol. Toen met name een projectontwikkelaar in dispuut met het toenmalige college opzettelijk de bouw stillegde van een seniorencomplex in Goes West werd mede door de inzet van Sam het project weer vlot getrokken. Kenmerkend aan Sam was dat hij rustig luisterde, een goede analyse maakte en aan de hand van zijn grote mensenkennis zijn keuze maakte over de politieke aanvliegroute. Hij was daarbij een goede leermeester voor iedereen die met hem mocht werken en werd ongeacht coalitie of oppositie zeer breed gewaardeerd. Zijn bijdragen konden beschouwend maar ook erg scherp en prikkelend zijn. 

Ik denk met veel genoegen terug aan de samenwerking met Sam de Putter en wens Alie en de kinderen veel sterkte in de verwerking van hun verlies. 

Ook collega raadslid en huidige wethouder Andre van de Reest heeft goede herinneringen:

Ik heb in de beginjaren van mijn raadslidmaatschap in de periode 2002 – 2004 Sam meegemaakt als fractievoorzitter. Ik herinner me Sam als een wijs en verstandig man maar ook als een vaderlijk figuur. Hij verstond de kunst om de fractie op ontspannen maar ook op een kundige en directe wijze te leiden. Zeker omdat ik nieuw was als raadslid heeft me dat enorm geholpen.

Nog niet zo lang geleden mocht ik Sam en zijn vrouw namens het gemeentebestuur van Goes feliciteren met hun 60 jarig huwelijk. Ik heb het als zeer fijn ervaren om toen met hem oude herinneringen op te kunnen halen en hem mijn waardering voor hetgeen hij ook voor mij heeft betekend te laten blijken.

Ik denk met respect en weemoed terug aan Sam en wens zijn vrouw en verdere familie de nodige sterkte en Gods hulp toe om dit verlies te dragen.

Links: Sam de Putter met zijn vrouw Alie