In het nieuws: Jeugdzorg, Tiny houses en begrotingsraad

In het nieuws: Jeugdzorg, Tiny houses en begrotingsraad

oktober 22, 2019 Uit Door Anja

Het nieuwe politieke jaar is al weer even begonnen. Dat betekent dat we ons opmaken voor de begrotingsraad. Tijdens de begrotingsraad bespreken we de begroting van de gemeente Goes. Hierbij is ruimte om aan te geven wat het komende jaar willen doen in Goes. Ongetwijfeld zullen we hier nog politieke punten aan verbinden. Zo zullen we het bijvoorbeeld hebben over de subsidie voor ’t Beest. Onze fractie is kritisch op de voorgenomen verhoging. Een spannende vergadering dus.

U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen op de publieke tribune. Dit is D.V. 7 november vanaf 15:00, de vergadering zal ook in de avond nog verdergaan.

Jeugdzorg
De jeugdzorg staat weer volop in de aandacht. Veel aanbieders hebben grote tekorten. Dit kan voor problemen gaan zorgen, als aanbieders failliet gaan, komt de zorg in gevaar. Onze fractie volgt deze ontwikkelingen op de voet. Zo tekenden we recent het manifest Jeugdhulp (link), opgesteld door Zeeuwse SGP-fracties. Jurian van der Ree heeft hierin namens onze fractie meegedacht. Belangrijke speerpunten zullen we ook in de begrotingsraad terug laten komen:
1. Het terugdringen van administratieve lasten.
2. Onnodige verschillen tussen gemeenten terugdringen. Aanbieders zijn veel tijd kwijt door de verschillende werkwijzen van alle gemeenten waarin ze actief zijn.
3. Inzetten op preventie. Dat betekent ook: aandacht voor gezinnen en een stabiele basis.

Heeft u ideeën of vragen over een betere jeugdzorg? We gaan graag eens met u in gesprek!

Tiny houses
Onze fractie zet sinds de vorige verkiezingen in op Tiny Houses in onze gemeente. Veel jongeren zoeken een woning, het is van belang dat we hen in Goes huisvesting kunnen bieden. Tiny houses zijn hiervoor erg geschikt. Dit zijn kleine, duurzame, goedkope woningen, die snel neer te zetten zijn, maar ook makkelijk weg te halen. Een flexibele woonvoorraad dus. Gelukkig komt hier nu ontwikkeling in. Zie hiervoor dit bericht (link).