Graag stellen wij u onze SGP ChristenUnie Goes kandidaten voor !

Graag stellen wij u onze SGP ChristenUnie Goes kandidaten voor !

maart 7, 2022 Uit Door Anja
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon, polshorloge en bril
Johnny Lukasse

Als fractievoorzitter en lijsttrekker is Johnny de afgelopen jaren het gezicht naar buiten voor de SGP-ChristenUnie in Goes. En daar zijn wij heel blij mee !
Johnny is werkzaam in het onderwijs. Samen met zijn vrouw Ellen hebben ze 5 kinderen.
Omdat Johnny zijn hele leven in Goes woont is hij daarom heel betrokken bij de ontwikkelingen. En vanuit Bijbels perspectief ook zeer begaan met Goese samenleving.
Een paar onderwerpen die Johnny aan het hart gaan zijn o.m. de rust op zondag, betaalbaar wonen en slimme mobiliteit. In onze krant leest u hierover meer.
Johnny heeft als belangrijkste quote richting de verkiezingen: gemeente Goes, een prachtige plek om te wonen, werken en leven. Daar zet ik mij graag voor in!

Stem op lijst 4 SGP-ChristenUnie – Johnny Lukasse #1
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon
Maurits Born

Al weer 8 jaar is Maurits actief als raadslid in Goes. Hij is getrouwd met Anneleen en samen hebben ze 4 kinderen. Ook Maurits is klaar voor nog een periode !
Een punt wat voor Maurits van belang is betreft duurzaamheid. Er is namelijk dringend actie nodig. We moeten op korte termijn iets gaan doen om de opwarming van de aarde af te remmen. Dat kunnen we doen door bijv. het beter isoleren van woningen, meer groen in de straten, minder verstening van tuinen enz.
Uiteraard moeten we ook plannen maken voor de langere termijn.
Er zijn meer punten voor Maurits van belang, deze leest u uiteraard in onze krant!
Maurits heeft als belangrijkste quote richting de verkiezingen: Goes goes green!

Stem op lijst 4 SGP-ChristenUnie – Maurits Born #2
Henri van Koeveringe

Henri is geboren en getogen Goesenaar. Hij is getrouwd met Mirjam en samen hebben ze 4 kinderen.
In het dagelijks leven werkt hij bij WEA Zuidwest al HR adviseur.
Als nieuwe lid van de fractie wil Henri zich graag inzetten voor christelijke politiek in Goes.
Henri staat bijvoorbeeld voor een eerlijke verdeling in de samenleving; huisvesting is zo’n thema waar hij zich graag voor wil inzetten. Iedereen moet een passende en betaalbare woning binnen handbereik hebben.
Een ander thema waar hij zich voor wil inzetten in het tegengaan van criminaliteit, samen met een drugsvrije samenleving. Een goed beleid is noodzakelijk, evenals goede voorlichting en preventie.
Daarom heeft Henri als belangrijkste quote richting de verkiezingen: Staan voor een veilige en fijne samenleving waar plaats is voor iedereen.

Stem op lijst 4 SGP-ChristenUnie – Henri van Koeveringe #3

Kan een afbeelding zijn van 1 persoon
Ben Ham

Ben is getrouwd met Thea, samen hebben ze 3 uitwonende kinderen. En ondanks dat ze nog maar kort in Goes wonen, zijn ze al goed ingeburgerd.
Als hoofd van de brandweer in Zeeland staan hij en zijn collega’s dagelijks samen klaar voor onze veiligheid. En juist het thema ‘samen’ is voor Ben belangrijk.
Ben wil zich als enthousiast nieuw raadslid graag inzetten voor het sociaal domein. Juist vanuit het Bijbelse principe dat iedereen waardevol is. Door hierover samen na te denken, te praten en besluiten te nemen over de te volgen plannen.
Ook het samenwerken met de omliggende dorpen is voor Ben een speerpunt. Hij wil zich hier graag voor inzetten.
Niet geheel verrassend heeft Ben daarom als belangrijkste quote richting de verkiezingen: Samenwerken aan wat goed is voor Goes.

Stem op lijst 4 SGP-ChristenUnie – Ben Ham #4
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon en bril
André van der Reest

André is inmiddels 8 jaar als wethouder in Goes actief en zeker klaar voor nog eens 4 jaar !
Hij is getrouwd en heeft zowel kinderen én kleinkinderen. Zijn loopbaan kent veel overheidsactiviteiten, waardoor hij goed zijn weg weet te vinden.
Omzien naar de kwetsbaren; dat is dé belangrijkste motivatie van André. Hij vindt het van belang dat we moeten blijven omzien naar de meest kwetsbare inwoner. Zoals bijvoorbeeld voor mensen met schulden, voor degene met een mindere gezondheid of voor mensen met afstand tot werk.
We hebben op dit moment een goed en eerlijk sociaal beleid. Hier heeft André als wethouder hard voor gewerkt. Hij gaat hier graag mee door !
Daarom heeft André als belangrijkste quote richting de verkiezingen: Gemeente Goes blijft sociaal en toegankelijk.

Stem op lijst 4 SGP-ChristenUnie – Andre van der Reest #5
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon en staan
Esther van de Vreede

Al enige tijd is Esther op de achtergrond actief in onze fractie. Politiek is voor geen onbekend terrein, vanuit haar werk bij de gemeente Schouwen Duiveland is ze namelijk goed op de hoogte dit wereldje.
Er zijn 2 belangrijke onderwerpen voor Esther belangrijk: samenwerking en laagdrempeligheid.
We moeten in staat zijn om uit te leggen waarom bepaalde besluiten genomen worden. Juist door goed met elkaar in gesprek te blijven, zoveel mogelijk op een duidelijke manier, blijven we met elkaar verbonden. En dat is belangrijk, zo blijft iedereen meedoen.
Esther is 32 jaar oud, getrouwd met John en samen hebben ze 3 kinderen.
Esther heeft als belangrijkste quote richting de verkiezingen: Overheid moet toegankelijk, benaderbaar, begrijpelijk en duidelijk zijn. Afstand dus zo klein mogelijk.

Stem op lijst 4 SGP-ChristenUnie – Esther van de Vreede #6
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon en bril
Kees Eckhardt

Kees is een geboren en getogen Goesenaar. Samen met zijn vrouw woont hij naar tevredenheid in Goes.
Als zelfstandig ondernemer heeft hij een groot netwerk. Daarnaast is hij maatschappelijk zeer actief. Op dit moment is hij tijdelijk raadslid, maar hij is vooral bekend als voorzitter van het Diaconaal Platform in Goes (Stichting Diamant).
Het is voor Kees van belang dat er een goede balans is in de uitwerking van verschillende beleidszaken. Om dat op een juiste manier te doen vergt onderling samenwerken, maar vooral ook een christelijke houding.
Kees heeft als belangrijkste quote richting de verkiezingen: Toekomstgericht doorbouwen aan het mooie Goes.

Stem op lijst 4 SGP-ChristenUnie – Kees Eckhardt #7
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon en bril
Wim van Groningen

Ondernemer Wim heeft zijn 5 kinderen allemaal groot gebracht in Goes. Samen met zijn vrouw woont hij inmiddels 30 jaar in Goes.
Wim wil zich inzetten op 3 thema’s: wonen, aanbestedingen en sport.
In onze speciale verkiezingskrant leest u hierover binnenkort meer.
Het is voor Wim vooral van belang dat er op een verantwoorde manier wordt omgegaan met de woningmarkt. Het verplaatsen van bedrijven, zodat er ruimte vrijkomt voor woningen, is bijvoorbeeld zo’n idee. Zeker als dit ook nog kan worden uitgevoerd met lokale aanbieders.
Wim heeft als belangrijkste quote richting de verkiezingen: Strategische keuzes zorgen voor welvaart en welzijn.

Stem op lijst 4 SGP-ChristenUnie – Wim van Groningen #8
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon
Arne van Groningen

Arne is een ‘verse’ inwoner in Goes, samen met zijn vrouw en kinderen woont hij nog maar kort in Goes.
Maar dat neemt niet weg dat hij zich graag wil inzetten voor de Goese politiek.
Vanuit zijn werk bij Nilsson, een goed bekend communicatiebureau in Goes, is hij zeer geïnteresseerd in de verdere digitalisering.
Ook de zichtbaarheid van Goes is voor Arne een aandachtspunt. De goede ligging en bereikbaarheid is zeker iets op trots op te zijn. Dat mogen we vaker uitdragen.
Arne heeft als speerpunt voor de verkiezingen: een bijdrage leveren aan de verbetering van digitale veiligheid en -toegankelijkheid.

Stem op lijst 4 SGP-ChristenUnie – Arne van Groningen #9
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon en bril
Cees Verkuil

Cees is de trouwe steun en toeverlaat van de SGP-ChristenUnie in Goes. In wisselende periodes heeft hij een bijdrage geleverd aan het raadswerk. Samen met zijn vrouw Lia, wonen ze al heel wat jaar in Goes.
En de laatste jaren is hij actief geweest als raadslid. Hierin heeft hij zich o.a. (succesvol) sterk gemaakt voor de opvang van asielzoekers in Goes.
Cees denkt het nu wat rustiger aan te gaan, maar dat gaat niet lukken. We hebben hem namelijk hard nodig, vooral zijn kennis en ervaring maken Cees onmisbaar.
Cees heeft als quote richting de verkiezingen: In Goes is er ruimte voor mensen die op de vlucht zijn.

Stem op lijst 4 SGP-ChristenUnie – Cees Verkuil #10
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon en bril
Jan Murre

Jan woont zijn hele leven al in Wolphaartsdijk. Naast zijn werk in de grafische industrie is hij heel actief als vrijwilliger bij diverse verenigingen.
Het is voor Jan van groot belang dat iedereen kan en mag meepraten in de gemeente Goes. Veel onderwerpen zijn gericht op de stad Goes, laten we de omliggende wijken en dorpen niet vergeten.
Tenslotte vindt Jan dat de opbrengst van de toeristenbelasting gebruikt wordt om de voorzieningen in het recreatiegebied op peil te houden.
Jan heeft als quote richting de verkiezingen: Voor leefbare dorpen en respect voor elkaars mening.

Stem op lijst 4 SGP-ChristenUnie – Jan Murre #11
Kan een close-up zijn van 1 persoon
Rick Zwemer

Deze enthousiaste basisschool docent is 25 jaar oud en woont met zijn vrouw in Kloetinge.
Voor Rick zijn er een aantal belangrijke punten die Goes aangaan. Goed onderwijs is daar één van. Net als bewegen voor kinderen. Avontuurlijke speelplaatsen die voldoende toegankelijk zijn, dat zou voor hem een mooie ontwikkeling zijn.
Verder is het voor Rick van groot belang dat we stappen maken in vergroening en verduurzaming.
Rick heeft daarom als quote richting de verkiezingen: Goes goes green!

Stem op lijst 4 SGP-ChristenUnie – Rick Zwemer #12
Kan een close-up zijn van 1 persoon en baard
Nick Fierloos

Nick is 21 jaar oud en inmiddels al actief betrokken bij de huidige fractie.
Hij zit in het laatste jaar van zijn studie Bedrijfskunde. Daarnaast is hij actief in de studentengeleding van de HZ. Hij heeft daarbij een baan bij ZES en OAZ.
Nick wil zich graag focussen op de jonge inwoners van Goes. Hij vind het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor jeugdzorg, ontspanning, onderlinge contacten en voldoende sport.
Ook moet er aandacht blijven zijn voor de jongeren die door de corona crisis zijn getroffen.
Om die reden heeft Nick als quote richting de verkiezingen: Wie niet leert van het verleden, is gedwongen het te herhalen.

Stem op lijst 4 SGP-ChristenUnie – Nick Fierloos #13
Kan een close-up zijn van 1 persoon
Theo van Bennekom

Theo is actief in de bouw, specifiek als adviseur bij SelektHuis. Samen met zijn vrouw en 3 kinderen woont hij naar tevredenheid in Goes.
Vanuit zijn werk is hij bijzonder geïnteresseerd in de woningbouw binnen Goes. Hij ziet hierin nog grote uitdagingen. Het realiseren van betaalbare koop- en huurwoningen, is van groot belang.
Zo vind hij dat de starterslening een belangrijk instrument is, wat zeker nog meer ingezet kan worden. Tegelijk kan hiermee een stuk verduurzaming gedaan worden.
Om die reden heeft Theo als quote richting de verkiezingen: Duurzaam leven, wonen en bouwen voor de volgende generatie.

Stem op lijst 4 SGP-ChristenUnie – Theo van Bennekom #14
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon
Jos Lukasse

Jos is actief als ‘verbinder’, deels vanuit zijn eigen bureau, maar ook als verenigingsmanager van Bouwend Zeeland. Hij is getrouwd en woont met zijn 3 kinderen al geruime tijd in Goes.
De goede saamhorigheid is iets wat Jos een groot goed vind van Goes. Een plek waar je elkaar kent, naar elkaar wordt omgezien en voor elkaar zorgt. Hij merkt dat niet alleen zelf, maar hoort dit ook van ‘buitenstaanders’.
Uiteraard is dit iets om trots op te zijn, maar vooral ook om er op te blijven ontwikkelen.
Dank zij de jarenlange ervaring van Jos, zowel in de politiek als in overheidsfuncties, heeft hij een groot netwerk. Hierdoor weet hij goed wat er speelt.
Jos heeft als quote richting de verkiezingen: Goes, een warme en mooie woonplaats voor iedereen.

Stem op lijst 4 SGP-ChristenUnie – Jos Lukasse #15
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon en bril
Elke Schiebaan

Elke is 48 jaar oud, is getrouwd en heeft nog 2 zoons thuis wonen. Deze van oorsprong Zeeuwse inwoonster is in het dagelijks leven werkzaam in de zorg, als psycholoog.
En vanuit die rol heeft ze goed zicht op wat er goed gaat in de zorg, maar vooral ook waar het beter kan. Zo zijn er nog verbeteringen aan te brengen in de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de zorg. Maar ook op het gebied van preventie, keuzevrijheid en bureaucratie zijn er nog stappen te maken.
In de afgelopen raadsperiode is Elke ook tijdelijk actief geweest als raadslid voor de SGP-ChristenUnie.
Als quote richting de verkiezingen staat Elke voor: Gezond en gelukkig opgroeien, wonen en werken in Goes!

Stem op lijst 4 SGP-ChristenUnie – Elke Schiebaan-Boone #16
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon en bril
Aart Verschuure

Deze echte Goesenaar woont zijn hele leven (41 jaar) al in deze stad, inmiddels met zijn vrouw en 3 kinderen. In het dagelijks leven is hij wiskunde docent op het VO.
Aart vind het belangrijk dat er, vanuit een mooi bijbels perspectief, wordt omgezien naar elkaar. En dan met name voor de mensen in een kwetsbare of eenzame situatie, zowel jong als oud.
Om die reden ondersteunt hij het werk van de SGP-ChristenUnie dan ook van harte.
Als quote richting de verkiezingen heeft Aart: Voor een gemeente waar jong en oud zich thuis voelt !

Stem op lijst 4 SGP-ChristenUnie – Aart Verschuure #17
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon, baard, bril en de tekst 'Parkvills t'
Maurice Snellen

Deze Limburger woont inmiddels al weer 12 jaar in Goes. In het dagelijks leven is hij IT-er bij de ANWB.
Het maatschappelijk actief bezig zijn is hem met de paplepel ingegeven. Zijn ouders waren hierin een goed voorbeeld. Maurice is o.a. actief in buurthuis de Pit. De afgelopen jaren is hij ook secretaris geweest bij de ChristenUnie.
Maurice vind het belangrijk dat er voldoende ruimte is voor keuze vrijheid in zorg en dat met name voor religieuze vrijheid.
Om die reden heeft Maurice als quote richting de verkiezingen: Er moet ruimte blijven voor identiteitsgebonden faciliteiten in het onderwijs en zorg!

Stem op lijst 4 SGP-ChristenUnie – Maurice Snellen #18
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon en pak
Lies de Korte

Lies is een geboren en getogen Wophaarsdijker. In het dagelijks leven is hij directeur van een basisschool in Yerseke.
De centrumfunctie van Goes is hem van groot belang. En dat niet alleen voor zorg, maar ook voor onderwijs, groenvoorziening en toerisme.
Verder vind Lies het belangrijk dat Goes netjes, schoon en goed bereikbaar is.
De samenwerking met wijk- en dorpsraden is voor hem ook een belangrijk punt voor de komende jaren.
Lies heeft als quote richting de verkiezingen: Goes, een gemeente om trots op te zijn. Dat willen we blijven!

Stem op lijst 4 SGP-ChristenUnie – Lies de Korte #19
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon en bril
Lizo Koppejan

Lizo is in het dagelijks leven directeur van o.a. basisschool de Wingerd, in de wijk Mannee. Met zijn gezin woont hij in het Goese Diep.
Door zijn werk in het onderwijs ziet hij dat de samenwerking tussen onderwijs en zorginstellingen van cruciaal belang is.
En of het nu gaat over bewegen, gezond leven of elkaar ontmoeten; in Goes zijn hiervoor al verschillende mogelijkheden in gang gezet, waarbij het onderwijs een stimulerende rol speelt.
Lizo ziet nog veel meer kansen !
Om die reden heeft Lizo als quote richting de verkiezingen: Oog hebben voor een ander!

Stem op lijst 4 SGP-ChristenUnie – Lizo Koppejan #20
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon, baard en bril
Corstian de Frel

Deze geboren Brabander, maar naar eigen zeggen echte Zeeuw, is zelfstandig ondernemer in Goes.
Aandacht voor natuur en milieu is voor hem heel belangrijk. De transitie die we hierin moeten maken, vind hij dan ook van groot belang.
Een ander belangrijk punt voor hem is dat er in Goes een juiste mix is (en/of komt) van betaalbare koop- en huurwoningen.
Om die reden heeft Corstian als quote richting de verkiezingen: Voor een toekomstbestendig en veilig Goes!

Stem op lijst 4 SGP-ChristenUnie – Corstian de Frel #21
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon en bril
Cora Verburg

Cora is 55 jaar en getrouwd met Jan Henk Verburg. Cora is in het dagelijks leven therapeut.
En juist vanuit deze werkzaamheden is Cora gericht op het hebben van een goed netwerk. Onze inwoners hebben naast professionele aandacht ook andere mensen om zich heen nodig. Cora wil zich hiervoor actief inzetten.
Door samen te werken en je naaste lief te hebben kunnen we werken aan een nog beter Goes. En vanuit de politiek kan hier wat haar betreft nog meer aandacht voor zijn.
Om die reden heeft Cora als belangrijkste quote richting de verkiezingen: Samen werken aan een verbonden Goese samenleving.

Stem op lijst 4 SGP-ChristenUnie – Cora Verburg-Gorthuis #22
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon en bril
Kees Houmes

Kees is 64 jaar oud, heeft een mooi gezin en is werkzaam als ‘meester’ in het basisonderwijs.
Vanuit bijbels perspectief heeft Kees een aantal belangrijke punten die voor hem van politiek belang zijn. Zoals aandacht voor de zwakkeren in de samenleving, rust op zondag en de keuzevrijheid voor onderwijs.
Kees heeft als belangrijkste quote richting de verkiezingen: Goed voor Goes is besturen vanuit de Bron.

Stem op lijst 4 SGP-ChristenUnie – Kees Houmes #23
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon en bril
Wico Dieleman

Wico is 56 en woont in Goes. In het dagelijks leven is Wico projectleider bij het ZLTO; zijn voornaamste aandachtgebieden zijn biodiversiteit en duurzame teeltsystemen.
Om die reden is hij politiek betrokken en vooral geïnteresseerd in wat er in de komende jaren voor kansen zijn in deze sector, met name ook in Goes en omstreken. Welke innovaties zijn er bijvoorbeeld mogelijk ? Hoe houden we deze sector gezond ? Maar ook hoe de betrokkenheid wordt vormgegeven van de ‘boer en burger’.
Wico heeft als belangrijkst quote richting de verkiezingen: een vitale land- en tuinbouw in het agrarisch buitengebied.

Stem op lijst 4 SGP-ChristenUnie – Wico Dieleman #24
Kan een close-up zijn van 1 persoon en bril
Mark Verwoerd

Mark is 22 jaar en inmiddels al enige tijd politiek actief als steunfractielid. Mark studeert Bestuurskunde in Den Haag.
Er staat in de komende jaren veel te gebeuren rondom nieuwe milieu maatregelen. Mark wil zich hierin graag verder verdiepen. Aandacht voor onze wereld, specifiek ook Goes, is voor hem van groot belang.
Een heel ander punt waar Mark zich voor wil inzetten is de jeugdzorg. Blijvende aandacht voor deze kwetsbare groep vind hij van groot belang.
Om die reden heeft Mark als belangrijkste (Bijbelse) quote richting de verkiezingen: wees niet op uzelf gericht, maar op de ander.

Stem op lijst 4 SGP-ChristenUnie – Mark Verwoerd. #25
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon
Willem Hartog

Willem is 58 jaar en heeft een mooi gezin. In het dagelijks leven werkt Willem bij de Arbeidsinspectie als projectleider. Zijn voornaamste aandachtsgebied is ‘eerlijk werk’.
Vanuit zijn christelijke levenshouding is zijn belangrijkste quote richting de verkiezingen: laten we omzien naar elkaar.

Stem op lijst 4 SGP-ChristenUnie – Willem Hartog. #26