Een gevoelig onderwerp in de raad: LHBTI

Een gevoelig onderwerp in de raad: LHBTI

mei 24, 2019 Uit Door admin

In de debatraad van 23 mei bespraken we een gevoelig onderwerp: het beleidsplan voor LHBTI. In onze fractie hebben wij dit uitgebreid besproken, uiteindelijk konden we met overtuiging voor het voorstel kiezen. In een video legt ons raadslid Elke uit waarom. Lees daarnaast hieronder onze spreektekst.

De spreektekst die we uitspraken in de debatraad:

Geachte voorzitter,

Het projectplan LHBTI 2019 – 2022 is door onze fractie met belangstelling gelezen.
We zijn blij dat we hierin de oprechte intentie zien om onze samenleving in de volle breedte te dienen door het bevorderen van acceptatie en begrip voor deze doelgroep.

Zoals u weet ligt een niet heteroseksuele identiteit bij tenminste een groot deel van onze achterban gevoelig, maar tegelijkertijd kunnen en willen we niet om de realiteit heen.

Problematiek die ik vanuit mijn praktijk als psycholoog maar al te goed ken. Jongens die uitgescholden worden omdat ze er niet precies volgens de geldende mannelijke norm uitzien, meiden die depressief worden omdat ze worstelen met de verliefdheid op een meisje….

Goede informatie is nodig om ruimte te geven aan gesprek; niet om seksuele diversiteit te promoten, maar vanuit respectvolle zorg en aandacht.

We willen onze waardering uitspreken voor het feit dat er in dit plan ook expliciet aandacht is voor de diversiteit in onze samenleving door de reformatorische scholen de ruimte te geven er op hun eigen manier vorm en inhoud aan te geven.

Daarom kunnen wij, vanuit wederzijds respect, instemmen met dit Projectplan.