Aandacht voor opvang tienermoeders

Aandacht voor opvang tienermoeders

april 3, 2019 Uit Door Anja

De fractie van de SGP-ChristenUnie wil dat gekeken wordt naar opvang voor tienermoeders en heeft daarom schriftelijke vragen ingediend. Jurian van der Ree, raadslid namens de fractie: “Voor deze kwetsbare groep is hulp is van groot belang. De sluiting van het enige opvanghuis is dus een stap terug.” 

De PZC meldde 24 maart dat het enige opvanghuis voor tienermoeders in Zeeland, Huize Verder, stopt. Daarom wil de fractie dat het college in beeld brengt hoe groot de vraag is. Uit recente CBS-cijfers blijkt dat het aantal tienermoeders in Zeeland namelijk relatief hoog is. Tienermoeders zijn nu aangewezen op opvanggezinnen, de fractie wil daarom dat het college onderzoek of er genoeg opvanggezinnen zijn.


Daarnaast wil de fractie dat gekeken wordt naar de kosten van het opzetten van een opvanghuis met andere gemeenten en alternatieve vormen waarop deze groep geholpen wordt. “Kwalitatieve ondersteuning is van groot belang, we moeten kijken welke mogelijkheden er zijn om dat in voldoende mate te bieden in Zeeland.”

“In een rijk land moet een jonge moeder zeker zijn van hulp!”

Jurian van der Ree – Raadslid

De fractie heeft de ondersteuning voor jonge moeders vaker aan de orde gebracht, bijvoorbeeld door een motie die opriep zwangere vrouwen die huisvesting zoeken voorrang te geven. Aanleiding hiervoor zijn onderzoeken die laten zien dat meer dan de helft van alle abortussen om sociaal-economische redenen worden uitgevoerd. Veel jonge vrouwen dragen hun zwangerschap niet uit, omdat ze dit niet zien zitten. De economische en praktische problemen schrikt ze af. De ondersteuning voor deze kwetsbare groep is een kernpunt. “In een rijk land, moet een jonge moeder zeker zijn van hulp.”

Interview met Omroep Zeeland over de opvang voor tienermoeders