Onze mensen

Onze mensen

Al jarenlang vormen de SGP en de ChristenUnie in Goes een gezamelijke raadsfractie. De samenwerkende partijen SGP en ChristenUnie hebben tot doel, elk vanuit hun eigen grondslagen en doelstellingen, een christelijke en daarmee een constructieve politieke bijdrage te leveren tot het besturen van de gemeente Goes. De partijen gaan uit van het gezaghebbend en onfeilbaar Woord van God.

De SGP ChristenUnie heeft vier raadszetels, daarnaast maakt de fractie deel uit van het college, waarin ze vertegenwoordigt wordt door wethouder Van Der Reest.

Johnny Lukasse   

Maurits Born   

Henri van Koeveringe

Ben Ham

Andre van der Reest   Wethouder sociaal domein