Ben Ham

Quote: SAMENwerken aan wat goed is voor Goes

Ik ben 47 jaar, gelukkig getrouwd met Thea en samen hebben we drie kinderen gekregen van 20 en 22 jaar oud. Wij wonen in Goes en onze kinderen wonen inmiddels op zichzelf, omdat wij in 2020 verhuisd zijn vanuit Amersfoort in verband met mijn werk. Gelukkig komen ze allemaal nog regelmatig thuis om van het mooie Zeeland en Goes te genieten. We hebben bewust voor Goes gekozen omdat Goes een mooie oude levendige stad is met veel faciliteiten en een goede bereikbaarheid. Tegelijkertijd is de stad ook omringd door mooie dorpen en veel water en is er ook altijd een rustige plek in de buurt te vinden. 

Na mijn studie Bedrijfskunde in Groningen heb ik eerst een aantal jaren in het bedrijfsleven gewerkt en ik werk nu alweer een lange tijd bij de overheid in diverse managementfuncties.

Inmiddels ben ik vanaf 2018 met veel plezier verantwoordelijk voor de brandweer in Zeeland. Een organisatie met veel verschillende mensen waarin iedereen zijn of haar unieke kwaliteiten inzet voor de veiligheid van de mensen in Zeeland. Werk dat alleen tot goede resultaten leidt als je SAMEN werkt.

Zo wil ik ook werken in de Goese raad. Samen met de fractie, samen met andere partijen en samen met u werken in vertrouwen aan wat goed is voor Goes.

Sinds begin 2020 doe ik al volop mee als schaduwfractielid en op die manier is de politiek en Goes zelf snel dicht bij mij komen te staan. Ik heb veel zin om als raadslid mijn bijdrage te leveren en vanuit een positief christelijke levensovertuiging de goede dingen te doen voor Goes en u als inwoner.

Wat vind ik belangrijk voor Goes

Ik wil mij met volle overtuiging inzetten voor de inwoners van de gemeente Goes (stad en dorpen) waarbij ik mijn bijdrage wil leveren aan diverse onderwerpen die de komende jaren belangrijk zijn.

Persoonlijk heb ik een bijzondere interesse in het sociaal domein. Een domein waarbinnen veel gebeurt en vaak grote impact heeft op veel mensen. Mensen die er allemaal toe doen. Vanuit Bijbelse principes wil ik dan ook graag meewerken aan het zetten van goede weloverwogen stappen binnen dit domein, met oprechte aandacht voor mensen, omdat iedereen waardevol is.

Ook wil ik mij inzetten om Goes, de dorpen en de aanwezige voorzieningen zo goed mogelijk voor iedereen bereikbaar te houden en ondernemers goed te faciliteren.

Tenslotte vind ik betaalbaar wonen voor iedereen belangrijk met aandacht voor duurzaamheid omdat we een grote verantwoordelijkheid hebben voor onze aarde.   

Drie speerpunten

  • Verantwoord sociaal beleid met echte aandacht voor mensen
  • Goede bereikbaarheid van stad, dorpen en voorzieningen
  • Betaalbaar wonen voor iedereen met aandacht voor duurzaamheid

Social media

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ben-ham-418298/

Twitter: @BenHam99