Andre van der Reest

Na 8 jaar raadslid geweest te zijn voor de SGP-CU ben ik 4 jaar wethouder geweest, nu ben ik voor de tweede ambtstermijn wethouder.

Mijn inzet gedurende deze periode was het leveren van  een positieve en constructieve bijdrage aan het besturen van de gemeente Goes. Ik vind het belangrijk wethouder te zijn voor alle Goesenaren en respect te tonen voor ieder persoonlijk.

Een groot gedeelte van mijn portefeuille bestaat uit de zorg voor mensen in een kwetsbare positie. Het garanderen van een financiële bestaansvoorziening, benodigde zorg voor iedereen om mee te kunnen (blijven) doen in de samenleving en het vinden en houden van werk zijn belangrijke onderdelen hierbij.

Andre van der Reest (Wethouder)

 

Ik zie het als een Bijbelse opdracht om de gemeente Goes ook de komende 4 jaar sociaal te houden en goede gezondheidszorg-voorzieningen te blijven garanderen.Het zoveel mogelijk voorkomen en terugdringen van armoede en het vergroten van de kansen op werk voor iedereen geven mij energie.Maar ook het helpen organiseren en stimuleren van zorg voor elkaar met de gemeente als vangnet dragen daar aan bij.

De succesvolle start van het wijkbedrijf Goes Zuid,  een verbreding van het armoedebeleid maar ook de totstandkoming van Leerhuis ADRZ/Emergis geven dan veel voldoening.

 

Gezonde, zelfredzame en betrokken inwoners blijven ook de komende 4 jaar van belang en ik wil daar graag aan bijdragen  met een gedegen sociaal beleid als vangnet.

 

Ik ben getrouwd met Corina en samen hebben we 6 kinderen en 7 kleinkinderen. We zijn kerkelijk lid van de Gereformeerde Gemeente te Goes.We wonen inmiddels dertig jaar in de gemeente Goes en zijn hier uiteraard helemaal ingeburgerd. Het mooie van de gemeente Goes is dat er veel stedelijke voorzieningen zijn maar het dorpse karakter overeind is blijven staan. Die gecombineerde kernkwaliteit moet zeker behouden blijven want dat maakt Goes tot Goes samen met de mooie Goese dorpen.