Wat willen wij?

Een gemeente waar het goed wonen is voor iedereen!

  • De SGP-Christen Unie wil opkomen voor de zwakkeren en armen in de samenleving. We willen dat iedereen voldoende geld heeft om rond te komen, en dat er hulp is voor wie dat nodig heeft. Ook moeten studenten dicht bij huis goede mogelijkheden krijgen om te leren hoe ze kunnen helpen, bijvoorbeeld in de Health Campus Zeeland. Het pas geopende Leerhuis, samenwerking van ADRZ en Emergis is hier een mooi voorbeeld van!
  • We zien het als onze verantwoordelijkheid om goed om te gaan met wat God ons geeft. De gemeente moet uitgaven en inkomsten in evenwicht houden, en niet extra gaan lenen.
  • Ook met de natuur en leefomgeving wil de SGP-ChristenUnie zorgvuldig omgaan. Vervuiling tegengaan en duurzaamheid stimuleren, Bijv. Groene energie.
  • De SGP-ChristenUnie wil dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. We willen werken aan veilige gezinnen, scholen en buurten. Sport en cultuur vinden we belangrijk, maar gebruikers moeten ook zelf meebetalen.
  • De SGP-ChristenUnie is trots op onze ondernemers en wil dat ze hun werk goed kunnen doen, maar niet ten koste van alles. Er moet een goede balans zijn tussen welvaart en welzijn.

Bedrijventerrein de Poel aan de A58 en Deltaweg N256

Wat willen we bereiken?

Iedereen doet mee en dorpen en wijken hebben hun eigen budget. Een gezonde leefstijl is vanzelfsprekend en het gebruik van tabak, alcohol en drugs wordt steeds minder gewoon. We gebruiken de zondag als rustdag. Gezinnen zijn sterk en veilig. Wie hulp nodig heeft wordt snel en goed geholpen, met zorg die past bij zijn / haar identiteit. Ook vrijwilligers en mantelzorgers worden ondersteund en gestimuleerd. We gaan verantwoord om met het geld en de natuur die God ons geeft, duurzaamheid staat voorop en er is een gezond leefklimaat. Bezuinigen gaat voor belastingverhoging. Ondernemers en nieuwe initiatieven uit de samenleving worden ondersteund en krijgen de kans zich te ontwikkelen.

Kortom: een goed Goes voor iedereen, met respect voor God en voor elkaar.