Onze mensen

Onze mensen

Al jarenlang vormen de SGP en de ChristenUnie in Goes een gezamelijke raadsfractie. De samenwerkende partijen SGP en ChristenUnie hebben tot doel, elk vanuit hun eigen grondslagen en doelstellingen, een christelijke en daarmee een constructieve politieke bijdrage te leveren tot het besturen van de gemeente Goes. De partijen gaan uit van het gezaghebbend en onfeilbaar Woord van God.

De SGP ChristenUnie heeft vier raadszetels, daarnaast maakt de fractie deel uit van het college, waarin ze vertegenwoordigt wordt door wethouder Van Der Reest.

Johnny Lukasse   Bestuur, Economische ontwikkeling en Milieu  Meer…

Maurits Born   Financiën, Openbare orde, Infrastructuur, Poel V

Jurian van der Ree   Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport.

Elke Schiebaan-Boone   Openbare ruimte, Landschap, Zorg, Armoede.

Jos Lukasse   

Andre van der Reest   Wethouder sociaal domein