Jurian van der Ree

Jurian van der Ree (Raadslid)

Mijn naam is Jurian van der Ree, 19 jaar oud, ik studeer Beleid & Management van de Gezondheidszorg en Filosofie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 2014 kwam ik bij de fractie als fractiemedewerker, ik ben blij nu raadslid te zijn namens de SGP-ChristenUnie. Ik wil een helder christelijk geluid laten horen en het positieve en actuele van onze normen en waarden laten zien.

 

Ik zal me de komende jaren vooral bezig houden met zorg, onderwijs, cultuur en sport. Globaal wil ik me sterk maken op de volgende twee terreinen:

ZORG

Vanuit mijn studie ben ik dagelijks bezig met de organisatie van
onze zorg en denk ik na hoe dit beter kan. De decentralisatie van een deel van de zorg naar de gemeenten is op veel plaatsen niet zonder slag of stoot gegaan. Ik ben blij dat dit in Goes beter is, we hebben een solide sociaal beleid. Dat is mooi, maar biedt ook kansen: voor een nog beter beleid. Twee voorbeelden:

Hulp voor jonge moeders. Jonge (aanstaande) moeders verkeren vaak in een moeilijke situatie. Ik ga me sterk maken voor goede hulp voor hen. Landelijk wordt meer dan de helft van alle abortussen gedaan om sociaal-economische redenen. Goed beschikbare en adequate ondersteuning is daarom essentieel!

Inzetten op innovatieve zorg. Door innovatie wordt de zorg beter en ef ciënter. De zorg staat ook de komende jaren, met toenemende vergrijzing, voor grote uitdagingen! Goes moet voorop lopen en innovatie actief stimuleren, ondersteunen en regisseren.

JONGEREN

In Goes ben ik de jongste kandidaat voor de gemeenteraad. Uiteraard wil ik me daar inzetten voor jongeren. En ook dat is een uitdaging! Jongeren trekken weg uit Zeeland, ook in Goes zien we dit. Jammer, Goes kan namelijk echt veel bieden…

Een betaalbaar huis! Starters hebben grote moeite met het vinden van een betaalbaar huis. De nanciële bereikbaarheid van woningen voor deze groep is voor ons een belangrijk aandachtspunt.

Zorgopleidingen in Goes. We stimuleren het aanbieden van (zorg)opleidingen in Goes, zodat jongeren in Goes kunnen studeren. We hebben een goede samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders en onderwijs en willen dit verder uitbouwen. Hierdoor wordt
het vinden van stageplekken makkelijker en is de afstemming tussen onderwijs en praktijk optimaal.