Johnny Lukasse

Ik ben geboren en getogen in Goes (in de gemeenteraad van Goes één van de weinige). Ik ben 42 jaar en getrouwd met Ellen. We hebben 5 kinderen gekregen.
Sinds augustus 2017 ben ik werkzaam bij het Hoornbeeck College als opleidingsmanager van de sector Welzijn. Daarnaast ook Lid van de raad van toezicht van Cedrah. Kerkelijk verbonden aan de Gereformeerde Gemeente in Goes.

Johnny Lukasse (Fractievoorzitter)

Sinds 2010 ben ik verkozen als raadslid en daarnaast ben ik ook fractievoorzitter van de SGP- ChristenUnie geworden. Ik wil me graag voor andere mensen inzetten. Het is mooi om bij te dragen aan een samenleving van rust en orde. Als fractievoorzitter mag ik het eerste aanspreekpunt zijn voor de pers. Naast de politieke en organisatorische taken in de fractie onderhoud ik ook de contacten met de andere fractievoorzitters in de gemeenteraad en met het college van B&W. Naast het voorzitterschap heb ik ook een aantal portefeuilles, waarvoor ik verantwoordelijk ben.

Ik wil me inzetten voor alle burgers van de gemeente Goes. Het gaat mij er vooral om dat we samen bouwen aan een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen en mee mag doen. Maatschappelijke betrokkenheid en burgerparticipatie vind ik erg belangrijk en daar waar mogelijk moeten we dat stimuleren.

De komende periode staat de gemeente nog voor een paar grote uitdagingen, denk hierbij aan infrastructuur, maar ook aan leefbaarheid, werkgelegenheid en kwalitatief goede voorzieningen voor oud en jong! Graag wil ik er voor zorgen dat de schuldenlast van de Gemeente Goes wordt afgebouwd en er een gezonde en realistische begroting wordt uitgevoerd.

Als raadslid hoop ik in de komende periode ook aandacht te besteden aan een betrokken en betrouwbare overheid met aandacht voor burgerparticipatie. Verder aandacht voor economische ontwikkelingen in relatie tot een 24-uurs economie en rust op zondag. Duurzaamheid, milieu en goed rentmeesterschap zijn onderwerpen die de komende jaren verder uitgewerkt moeten worden. Tot slot ook aandacht voor bouwen en wonen. Woningen voor jong en oud moeten ook hoog op de agenda komen te staan.