Elke Schiebaan-Boone

Elke Schiebaan-Boone (Raadslid)

Ik ben Elke Schiebaan-Boone, 44 jaar. Geboren en getogen in de gemeente Goes, op een korte onderbreking vanwege mijn studie na. Ik ben getrouwd en moeder van 3 kinderen. Mijn geloof beleef ik in de Ontmoetingskerk.
Ik voel me rijk met Gods genade!

 

Ik ben nog niet zolang actief voor de ChristenUnie, maar ik heb tot mijn verrassing de afgelopen periode ontdekt dat de politiek mijn passie heeft! Bovendien vind ik het erg belangrijk dat vrouwen goed vertegenwoordigd worden in de gemeenteraad en daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

In het dagelijks leven werk ik met veel plezier en voldoening
als GZ-psycholoog met kinderen, jongeren / jongvolwassenen en hun ouders. Van daaruit ben ik steeds meer de belangrijke invloed van een gezonde levensstijl op het welzijn van mensen gaan zien. Kinderen moeten volop buiten kunnen spelen, daarom wil ik me inzetten voor aantrekkelijke speelvoorzieningen in elke wijk en kern. Ook plaatsen waar tieners elkaar kunnen ontmoeten en een balletje kunnen trappen. Het sportaanbod in Goes moet voor alle inwoners goed toegankelijk zijn, in het bijzonder voor ouderen en mensen met een functiebeperking.

Meer natuur in de stad is voor mij ook een belangrijk thema.
Ik zou het geweldig vinden als we over een paar jaar in een aantal wijken buurttuinen zouden hebben die buurtbewoners met elkaar onderhouden en gebruiken. Dat bevordert bovendien de onderlinge contacten, waardoor mensen elkaar beter leren kennen, begrijpen en elkaar kunnen helpen als dat nodig is.

Verder kom ik in mijn werk regelmatig kinderen tegen die in de knel geraakt zijn door een jarenlang aanslepende (v)echtscheiding van hun ouders. De gevolgen daarvan kunnen diep ingrijpen en leiden tot bijvoorbeeld gedragsproblemen, depressie en verslaving. Ik vind het ontzettend belangrijk om ouders die problemen in hun relatie ervaren zo vroeg mogelijk laagdrempelige hulp te geven. Graag zou ik onderzoeken wat de gemeente daar in kan betekenen!

Voor jongeren die dreigen vast te lopen door schulden moet een proef gestart worden waarbij de gemeente onder bepaalde voorwaarden de schuld overneemt en de jongere wordt geholpen zijn leven weer op de rails te krijgen.

Kortom, ik ga graag de uitdaging aan om mede namens alle Goese christenvrouwen te werken aan gezond en groen Goes waar het voor iedereen goed leven is. Ik ga graag met mensen in gesprek, dus zoek gerust contact als je vragen of ideeën hebt!